W jaki sposób dokonuje się diagnostyki różnicowej?

Nie ma nic gorszego w praktyce lekarskiej, jak poszukiwanie przyczyn choroby instynktownie, na wyczucie i bez dokładnego zdiagnozowania. Pacjent, który przychodzi do lekarza po poradę czy pomoc, musi być przez niego zbadany w odpowiedni sposób tak, aby diagnoza była trafna.

Najważniejsze założenia diagnostyki różnicowej.diagnostyka rożnicowa

Diagnostyka różnicowa to takie postępowanie diagnostyczne, którego głównym celem jest dokładne określenie stanu zdrowia pacjenta oraz czynników, które wpływają i powodują jego stan chorobowy. Na diagnostyce różnicowej zwanej też rozpoznawaniem różnicowym, bazuje nie tylko medycyna, ale również fizjoterapia. Celem tego całego procesu jest przede wszystkim ocena prawdopodobieństwa, czy dany objaw występuje w badanej chorobie.

Jak dokonuje się diagnostyki różnicowej?

Aby dokonać diagnostyki różnicowej, powinno się sukcesywnie wykluczać poszczególne hipotezy, które są najmniej możliwe, a w następnej kolejności zarządzać następne badania. Całkowita procedura diagnostyki różnicowej odbywa się aż do chwili postawienia zadowalającej diagnozy, która wydaje się najbardziej przypuszczalna. Diagnostykę różnicową nazywa się też bardzo często medycyną opartą na faktach, gdyż bierze się w niej pod uwagę tylko objawy, które rzeczywiście występują u pacjenta. Identyczne procedury wykonuje się w przypadku fizjoterapii, a także badania pacjentów, potrzebujących pomocy fizjoterapeuty.